IV Konkurs O Złoty Karton III LO

Biblioteka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złoty Karton III LO”, ogłoszonego pod hasłem:

„Klatka na oścież"

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
całej Polski. Wiersze można przesyłać do 31 stycznia 2019 r.
Przewidziane jest uroczyste rozstrzygnięcie z wręczeniem nagród i dyplomów
w połowie marca 2019 r., dla przyjezdnych laureatom głównych miejsc
zapewniamy noclegi, a także zapraszamy na warsztaty poetyckie z
jurorami. Poniżej szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia.

Zapraszamy!

Regulamin
IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Złoty Karton III LO" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: "Klatka na oścież"

Założenia regulaminowe:

1. Celem konkursu są:
- przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promocja laureatów (poprzez zamieszczenie nagrodzonych utworów w Internecie na stronie konkursu, informacje o nagrodzonych w czasopismach literackich, a także na portalach poetyckich),
- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką młodzieży,
- integracja młodych poetów
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Tematyka utworów powinna nawiązywać do szeroko rozumianego hasła konkursu: "Klatka na oścież".

2. Ilość prac, maksymalnie 3 wiersze

3. Zostanie przyznana nagroda specjalna za wiersz nawiązujący do tematyki wrocławskiej.

4. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych
utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) e-mailem lub w wersji papierowej (wydruk lub czytelny rękopis). Utwory należy podpisać godłem czyli pseudonimem, natomiast w osobnej kopercie, podpisanej tym samym godłem, umieścić dane: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, telefon, nazwę szkoły. Jeśli prace będą przesłane mailem, też należy podpisać je godłem, a dane umieścić w osobnym pliku.

5. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019 r.

6. Prace można przesyłać mailem na adres organizatora: jpaluch@lo3.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły: Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław, z dopiskiem: "konkurs poetycki".

7. Jury powołane przez organizatora, składające się ze znanych wrocławskich poetów i pisarzy, dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów odbędą się we Wrocławiu w marcu 2019 r.

9. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o wynikach obrad jury do 15 lutego 2019 r. , uroczysty finał będzie miał miejsce w pierwszej połowie marca 2019 r.. Nie wysyłamy informacji o laureatach do wszystkich uczestników. Wyniki będą dostępne na stronie: http://www.hurtownia.lo3.wroc.pl/blog/

10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, natomiast laureatom spoza Wrocławia zapewniają noclegi.

11.  Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

12. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury.

13. Szczegółowych informacji udziela organizator (p. Justyna Paluch) e-mail: jpaluch@lo3.wroc.pl
Nauczyciel-bibliotekarz - Justyna Paluch

 

Pliki do pobrania (dokument PDF):

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Zasady przetwarzania danych osobowych:

  • dla osób niepełnoletnich - pobierz
  • dla osób pełnoletnich - pobierz

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku - pobierz

 

justa czwartek, 01 listopad 2018 - 12:00 pm | | Domyślne

dwa komentarze(-y)

kaa

Piękne hasło

kaa, - 03-11-’18 23:59
Justa

Uwaga, z okazji ferii trwających w naszym województwie przedłużamy termin nadsyłania wierszy, dlatego teksty w formie papierowej lub mailem można jeszcze przesyłać do 6 lutego 2019 r.

Justa, - 30-01-’19 18:27
(pole opcjonalne)
(pole opcjonalne)
(Ochrona antyspamowa)
Zapamiętać informacje o tobie?
Uwaga: Wszystkie znaczniki HTML poza <b> i <i> zostaną usunięte z twojego komentarza. Możesz dodawać linki wpisując po prostu adres URL lub e-mail.