Przejście ze starego roku w nowe za nami

Fajerwerki, okrzyki, radość, smutek, wyciszenie, hibernacja... Każdy inaczej wchodzi w Nowy Rok, i wcale to nie wyznacza tego, jaki ten rok będzie. Ja w każdym razie życzę wszystkim poetom i niepoetom weny w każdej dziedzinie, w której chcecie, by wena przychodziła oraz zdrowego podejścia do wszystkiego w życiu, no i bawcie się cały rok :)!!!!!

Tym razem nie przytoczę swoich tekstów, tylko dwa wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, dwa, ponieważ nie umiem z nich wybrać jednego.

Po prostu i bez fajerwerków:

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki


Powołanie

z trudem używam języka (jestem
poetą współczesnym) więc powinien
rozstać się ze mną póki jeszcze
może wypowiedzieć moje imię wsadzić mi

milczenie między zęby nogi (kamień
który się zaślini i wedrze grubo głębiej
i będzie robił za poezję) albowiem
później kiedy on mnie a ja jego będę podnosił

z upadku kiedy będziemy skazani na własną
niedoskonałość i w tej niedoskonałości trawić
czas na pocałunki nikt nam nie uwierzy
że nazywamy rzeczy z niezgody na siebie

 

Szmugler

piszę coraz ciemniejsze wiersze gdy jest
dzień i zasiadam do papieru odrzucając
pustosłowie natchnienie natchnienia nie ma panie
i panowie papier to jest pozostałość z nocy

papier to jest pozostałość z wielu wielu nocy
gdy nieobecni piszą coraz ciemniejsze wiersze
zamilcz sam jesteś błazen który się
sili odrzucając natchnienie obsesje nakazy:

„pamiętaj abyś czcił swoich zmarłych zarówno
wczorajszych jak i dzisiejszych rezygnując z pustosłowia”
pustosłowia nie ma panie i panowie w zderzeniu
z nieobsadzonym miejscem po kimś kogo ponoć zabrakło

we śnie i komu dotąd nie wyrosły spodziewane paznokcie
po paznokciach zaś poznasz ile jesteś wart siebie
i innych i na ile ten brud pod paznokciami pod językiem
jest twój że go chcesz przeszmuglować w dziedzinie

poezji

justa czwartek, 08 styczeń 2015 - 2:20 pm | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , , ,

Brak komentarzy

(pole opcjonalne)
(pole opcjonalne)
(Ochrona antyspamowa)
Zapamiętać informacje o tobie?
Uwaga: Wszystkie znaczniki HTML poza <b> i <i> zostaną usunięte z twojego komentarza. Możesz dodawać linki wpisując po prostu adres URL lub e-mail.